Đá hoa cương màu vàng

Đá Granite Royal Gold

Mã SP:
Xuất xứ: Brazil
Xem thêm

Đá Granite Alaska Gold

Mã SP:
Xuất xứ: Ấn Độ
Xem thêm

Đá Pusion Gold

Mã SP:
Xuất xứ: Ấn Độ
Xem thêm

Đá Golden Dunes

Mã SP:
Xuất xứ: Ấn Độ
Xem thêm

Đá Vàng Sa Mạc

Mã SP:
Xuất xứ: Brazil
Xem thêm

Đá Vàng Bình Định

Mã SP: VBĐ
Xuất xứ: Bình Đinh
Xem thêm

Alaska Gold

Mã SP: ALK20
Xuất xứ: Brazil
Xem thêm

Công trình tiêu biểu