Blog

CÁC HÌNH ẢNH CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Biệt Q7 TP HCM

Từ slap

lên hướng vân CĐT xem trước


Sắp layout

Mía SG Q2

Nên

VCN NHA TRANG

Quầy nền đá White Carara

Quầy ngoài trời ốp đá White Carara, Nền ốp Granite

Bàn đá APOLO

Bàn đá White Carara

Trụ tròn ốp đá White Carara

 

Tường đá Trắng Muối kết hợp đá White Carara

 

Bàn đá Potoro

Ôp mặt tiền đá Brazil

Ôp dạ xéo tang 6

 

Ôp dạ đà và mặt đà tầng 4

 

 

Ôp quầy và nền ngoài trời

Phòng mẫu LALUNA Nha Trang

Khu du lich Sông Lô Nha Trang

Tường Chil Bar Tầng 26 Q1 TP HCM

 

Duyên Hà Cam Ranh

Một số hình ảnh thi công

 

 

 

Xem thêm tin cùng chuyên mục