Đá lát sân vườn được nhiều người dùng nhất năm 2022

Đá lát sân vườn được nhiều người dùng nhất năm 2022

Đăng: Ngày viết: 02.04.2019
Đá xanh thanh hoá honed giả cổ

Đá xám Phú Yên rung giả cổ

Đá Xám Phú Yên, Vàng Bình Định, Đen Bazan rung giả cổ


Lát sân, đường dạo, đường đi bộ
1. Đá marble lát bệ bồn hoa
2. Đá Vàng lát tường ngoài nhà (granite)

Đá Vàng Bình Định chẻ tự nhiên 100*200 dày 30


3. Đá Vàng + Đỏ + Tím Bình Đinh lát sân (granite)

Đá Vàng Bình Định giả cổ


5. 
Đá Đen Sọc Dưa  (Yzan Blue Thanh Hóa lát hồ bơi (Cẩm Thach))

6. Đá  Xanh Thanh Hóa  (Cẩm Thach)

7. Đá  Xanh Băm hình hoa văn

8. Đá  Xanh Băm giả cỗ

Đá Đỏ Bình Định Băm

Đá Vàng Bình Định Băm

Đá Bazan Đen Khò


Đá Bazan cắt lát tự nhiên

Đá Đen Bazan Honed

Đá Lai Châu


Đá Đỏ Gia Lai Băm

Đá Santone Honed

Đá Đen India Khò


Đá Tím Khánh Hoà Băm

Đá Trắng Bình Định Băm

Đá Xám Phú Yên Khò

Đá Xám Phú Yên Băm