Đá Quầy Đa Diện

Đá Quầy Đa Diện

Đăng: Ngày viết: 02.04.2019

Đến với chúng tôi, tôi nâng cấp mục, khách hàng chỉ có thể đưa ra hình ảnh 3D, hoặc bản in, còn lại, chúng tôi sẽ chia sẻ hết mọi công việc, không cần phải lo nghĩ .. Chúng tôi sẽ chia sẻ toàn bộ package, giao hàng tận nơi. hẹn, vẽ đúng bnar, thẩm mỹ, chất lượng …

Bàn đảo đá White Carara hoàn thiện mặt được mài dũa

Quầy bar đa diện đá White Carara

Quầy lễ tân đa diện ốp đá Cream Daino Marble


Quầy bar đá Volakas Marble

Bàn đá bào chỉ phào chỉ

Mặt lễ tân đá Solip Surface cong

Quầy lễ tân đá Solip Surface cong

Solip đá Quầy đá xuyên sáng