Chỉ phào, phù điêu đá cho các hạng mục

Chỉ phào, phù điêu đá cho các hạng mục

Đăng: Ngày viết: 19.04.2020

ΩCác mẫu chỉ phào đá Granite và Marble đang được ưu chuộng nhất

Một số mẫu chỉ quý khách tham khảo

Các mẫu phào chỉ hay áp dụng

Chỉ phào viền 80mm đá White Carara tự nhiên 100%
Các mẫu chỉ bàn


Phào 2cm cạnh bàn đá Thạch Anh Brazil

Phào Đầu trụ, Trên cùng mặt tiền đá Daino Cream

Bên dưới là 1 số mẫu

 Bàn lavabo đá ghép chỉ phào CNC phào

Mặt bàn Lavabo đá Rosa Light ghép chỉ phào CNC phào

Mặt bàn Lavabo đá White Carara ghép chỉ phào CNC  

Cạnh bàn đảo đá White Arapicato

Mặt bàn đảo đá White Milas Milac ghép chỉ phào CNC

Mặt tiền thang máy

Đá Cream Mafil ốp mặt tiền thang máy khung viền chỉ phào CNC

Vàng Granite Alaska Gold ốp thang máy có chỉ phào CNC ốp khung viền

Mẫu trụ đá Rosa Light có chân thân viền và đầu trụ ốp chỉ phào CNC

Mẫu đé chân trụ CNC đá Cream Mafil

Mẫu mặt tiền chỉ phào CNC đá granite

Mẫu cửa sổ ốp đá White Carara Marble

Mẫu cửa sổ ốp đá chỉ phào


Mẫu chỉ phào đá trụ mặt tiền

 

Mẫu trụ đá Cream Mafil chỉ phào CNC nguyên khối cho những trụ trước sảnh

Trụ tròn nguyên khối đá Hồng Onyx

Mặt trụ đá Marble gia công CNC sang trọng

Mẫu chân trụ đá Marble chỉ phào CNC

Đầu trụ đá Marble Rosa Light gia công CNC sang trọng

Viền khung tranh đá Marble Cream sang trọng

Chỉ phào CNC đá Marble ốp khung viền cửa

Các mẫu đá granite chỉ phào cong CNC

Các mẫu đá Marble chỉ phào cong CNC

Mẫu chỉ phào đá Marble Rosa Light ốp đầu trên trụ mặt tiền

Đế chân trụ tròn đá Mable phào CNC

Trụ tròn đá Marble White Carara gia công sẻ rảnh CNC

Trụ tròn đá nguyên khối Marble Rosa Light gia công CNC

Mẫu chân trụ đá khối  Marble Rosa Light bào CNC

Trụ đá nguyên khối trắng muối gia công CNC


 

Bên dưới là các hạng mục Phù Điêu đá, quý khách  có thể tham khảo