Hình ảnh thực hiện

Một số hoạt động công trình đã thực hiện (xin được phép không nói tên công trình, vì có một số hạng mục CĐT yêu cầu)

Quầy nền đá White Carara

Quầy ngoài trời ốp đá White Carara, Nền ốp Granite

Bàn đá APOLO

 

Bàn đá White Carara

Trụ tròn ốp đá White Carara

 

 

 

Bàn đá Potoro

 

 

Ôp mặt tiền đá Brazil

Ôp dạ xéo tang 6

Ôp dạ đà và mặt đà tầng 4

 

 

 

 

 

 

Ôp quầy và nền ngoài trời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm tin cùng chuyên mục